กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าร่วมดำเนินการประสานการขับเคลื่อน ชุมชคุณธรรม อำเภอคุณธรรมอำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


วันที่23 กรกฎาคม 2562

นายสโรช รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์  บุญซื่อ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย นางอุไรภัสร์  จันทร์ทอง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ   นางชญากานต์ เพชรสุทธิ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  นายพิธาวัชร์  เพชรนุ้ย ณ พงศ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมดำเนินการประสานการขับเคลื่อน ชุมชคุณธรรม อำเภอคุณธรรมอำเภอแม่จริม  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share