กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านเจาะไอร้อง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณวัดเจาะไอร้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านเจาะไอร้อง จัดกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาบริเวณวัดเจาะไอร้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ วัดเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share