กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๘/๒๕๖๒

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัว  อพเภอปัว  จังกวัดน่าน โดยมีผู้นำท้องที่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน ๑๐๐  คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share