กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

ท่านสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมได้รวมประชุมให้ข้อชี้แนะราชการแก่ข้าราชการที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน


วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ท่านสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมได้รวมประชุมให้ข้อชี้แนะราชการแก่ข้าราชการที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมีท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านร่วมประชุมด้วย ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหออัตลักษณ์นครน่าน และเดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share