กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าร่วมในกิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน และคณะสงฆ์อำเภอบ้านหลวง


 วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 นายสโรช  รัตนมาศ  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน มอบหมายให้  นางสาวกมลลักษณ์  บุญซื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  นายบรรจบ  แสนธิ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมในกิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋สัญจร ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน และคณะสงฆ์อำเภอบ้านหลวง โดยมีนาย พิรุฬห์  เต็มสวัสดิ์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ วัดหลวง  ตำบลสวด  อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share