กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (รุ่นที่ ๑)


วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

จังหวัดนราธิวาส โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (รุ่นที่ ๑) โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการ และประชาชนทั่วไปรวมจำนวน ๕๐ คน โดยฝึกปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอีก ๒ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ และวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share