กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้ติดตามข้อมูลพื้นฐานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ ณ ชุมชนบ้านพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


วันที่ 18 กันยายน 2562

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ บุญซื่อ นักวิชาวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้ติดตามข้อมูลพื้นฐานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ ณ ชุมชนบ้านพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share