กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น


จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑. วัดพระบรมธาตุ สาธิตการทำหมี่พัน และข้าวต้มมัด พร้อมทั้งนำเสนอประเพณีอัฐมีบูชา ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายในชุมชนมานำแสดง

๒.ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา สาธิตการทำขนมครกทรงเครื่อง พร้อมทั้งนำขนมเปี๊ยะยักษ์ ขนมลูกเต๋า สมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายในชุมชนมาแสดง

๓.ชุมชนคุณธรรมวัดคุ้งตะเภา สาธิตการทำไข่เค็มสมุนไพร และพับใบเตย พร้อมทั้งนำผักปลอดสารพิษในชุมชนที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในชุมชนมาแสดง

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดสาธิตการทำอาหารจากลางสาด ตลาดนัดชุมชน พร้อมทั้งการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภราดานุสรณ์  โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share