กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๑/๒๕๕๙

สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เทศกาลชิมชาวาวี-รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี ๒๕๕๘


 
 
 
          วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลชิมชาวาวี-ร­สดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ เทศกาลที่จัดต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศใน­ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดี­ยวกัน ในโอกาสนี้มีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ กำนันตำบลวาวี นายก อบต.วาวี เครือข่ายวัฒนธรรม และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ๘ ชนเผ่า ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานวัฒนธรรม บ้านวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share