กระทรวงวัฒนธรรม

ตราประจำกระทรวง


 
 

รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่ลายเมฆ หมายความถึงปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดโลโก้ขนาดใหญ่พิเศษ ๑๘๘๐ X ๒๙๒๐ พิกเซล

ดาวน์โหลดโลโก้ขนาดใหญ่ ๙๔๐ X ๑๔๖๐ พิกเซล

ดาวน์โหลดโลโก้ขนาดกลาง ๒๖๘ X ๔๑๖ พิกเซล

ดาวน์โหลดโลโก้ขนาดเล็ก ๙๔ X ๑๔๖ พิกเซล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share