กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๒/๒๕๖๓

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคนไทยนับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งมีจำนวน ๔๒ คน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องคนไทยนับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งมีจำนวน 42 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share