กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๓

ลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ประสาน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เทศกาลและพิธีการทางศาสนา


จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางวิมลศรี ผุดเพชรแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวแวววดี บุรีรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ประสาน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เทศกาลและพิธีการทางศาสนา ณ ชุมชนคุณธรรม
วัดผุสดีภูผามราม ,วัดธรรมถาวร ,วัดชลธีพฤกษาราม และวัดมุจลินทาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share