กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๓

ประสานงาน กับพระครูบัณฑิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร/เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤธิ์ เรื่องโรงทาน/การช่วยเหลือคนในชุมชนและการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกาะแก้วฯ


จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ประสานงาน กับพระครูบัณฑิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร/เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤธิ์ เรื่องโรงทาน/การช่วยเหลือคนในชุมชนและการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกาะแก้วฯ ท่านจะขอให้ ศพอ.วัดเกาะแก้วฯ หยุดสอนถาวรตั้งแต่ปี งปม.๒๕๖๔ เป็นต้นไป เนื่องจากท่านมีนโยบายให้วัดแต่ละวัดสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนที่ใกล้วัดที่สุด และโรงเรียนวัดเกาะแก้วฯ (เทศบาล ๒) เด็กนักเรียนเหลือน้อย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share