กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนคุณธรรม(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ณ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาป่าตอ หมู่ที่ ๖ และบ้านท่าญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร


จังหวัดชุมพร
วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนคุณธรรม(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ณ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาป่าตอ หมู่ที่ ๖ และบ้านท่าญวน หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร เพื่อเยี่ยมจุดคัดกรอง/แนะนำคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตพื้นฐานได้ พร้อมกับมอบน้ำดื่มให้กับผู้นำชุมชนคุณธรรมทุกแห่งในวันนี้แชร์


Facebook share Twitter share LINE share