กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๔/๒๕๖๓

ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ประสาน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เทศกาลและพิธีการทางศาสนา


"จังหวัดชุมพร”
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ประสาน ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เทศกาลและพิธีการทางศาสนา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดประเดิม และ จุดคัดกรอง (COVID-19) บ้านวัดประเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share