กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๔

นายประสพ เรียงเงิน


(จำนวนคนอ่าน ๑๙๒๕ คน)

นายประสพ เรียงเงิน

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๖๐
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น ๖๔
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๓๘
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share