กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๔

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี


(จำนวนคนอ่าน ๑๔๒๕ คน)

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
- วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
- วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๕๘
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๙
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๔
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share