กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๙/๒๕๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน


          วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.40 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เข้าพบปรึกษาหารือการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือเรื่องการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 23 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share