กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๕/๒๕๖๓

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓


รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 

 
รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม
ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.
พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว
ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th
------------------------------------------------
ที่มา : http://phralan.in.th/coronation//newsdetail.php?id=1091
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share