กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๓

ปลัดวธ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และจันทบุรี โดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share