กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๓

ปลัดวธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยมี ดร.กล้า สมตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share