กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๖/๒๕๖o

ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน และหมกรรมหน้ากากนานาชาติ "พีธีโบราณ วันโฮม"


วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share