กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๗/๒๕๖๓

ปลัดวธ.เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมฯ และหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมฯ และหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และชี้แจ้งการทำงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ดร.กล้า สมตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share