กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๒๑/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
๑๓/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์
o๖/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากข้าวหม้อ
๒๑/o๘/๒๕๖๔-๒๓/o๘/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีบุญเดือน ๑๐ บุญข้าวสาก จังหวัดมหาสารคาม
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลอาหารอร่อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสงขลา
๒๘/o๖/๒๕๖๔-๒๙/o๖/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานคลองแหไบด์วิค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา