กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๘/o๗/๒๕๖๒-๑๙/o๗/๒๕๖๒

07:00-21:00

าน"สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง​ วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร"
๑o/o๗/๒๕๖๒-๑๒/o๗/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

มหกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเบิกฟ้าทวารวดีและเส้นทางบูรพมหากษัตริย์ไทย
o๖/o๗/๒๕๖๒

17:30-21:00

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest
๓o/o๖/๒๕๖๒

17:30-21:00

ถนนวัฒนธรรม "มนต์เสน่ห์ปงสนุก"
๒๙/o๖/๒๕๖๒

17:30-21:00

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest
๒๔/o๖/๒๕๖๒-๒๕/o๖/๒๕๖๒

08:00-22:00

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ
๒๓/o๖/๒๕๖๒

17:30-21:00

ถนนวัฒนธรรม "มนต์เสน่ห์ปงสนุก"
๒๒/o๖/๒๕๖๒

17:30-21:00

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง Street Art Fest
๒๑/o๖/๒๕๖๒-๒๓/o๖/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

“มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง”