กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๙/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนฯ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๓๑/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย)
o๙/๑๒/๒๕๖๑-๑๕/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย โคราช
๒๒/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒๑/๑๑/๒๕๖๑-๒๓/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี ๒๕๖๑
๑๗/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

กฐินพระราชทานวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง
๑๖/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

กฐินพระราชทานวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
o๙/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลฮิปฮอปนานาขาติ เค-แบทเทิล ๒o๑๘ (K-Battle International HIPHOP Festival ๒o๑๘)
o๗/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลเที่ยวพิมาย แข่งเรือยาวประเพณี