กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
o๙/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลฮิปฮอปนานาขาติ เค-แบทเทิล ๒o๑๘ (K-Battle International HIPHOP Festival ๒o๑๘)
o๗/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลเที่ยวพิมาย แข่งเรือยาวประเพณี
๒๖/o๗/๒๕๖๑-๒๘/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
o๑/o๗/๒๕๖๑-๑๒/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง
o๖/o๕/๒๕๖๑-๑๗/o๕/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานวิสาขบูชา พุทธบารมี
๒๑/o๔/๒๕๖๑-๒๕/o๔/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๑๔/o๔/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓/o๔/๒๕๖๑-๑๕/o๔/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีสงกรานต์โคราช "แห่พระคันธารราษฎร์ ลอดซุ้มประตูชุมพล"
๑๓/o๔/๒๕๖๑-๑๕/o๔/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

สงกรานต์กรุงศรีอยุธยา ๒๕๖๑