กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๓/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์
๒๑/o๘/๒๕๖๔-๒๓/o๘/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีบุญเดือน ๑๐ บุญข้าวสาก จังหวัดมหาสารคาม
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลอาหารอร่อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสงขลา
๒๘/o๖/๒๕๖๔-๒๙/o๖/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานคลองแหไบด์วิค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒๗/o๖/๒๕๖๔-o๗/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานวันลูกโหนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๒๖/o๖/๒๕๖๔-o๒/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา