กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๓๑/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย)
o๙/๑๒/๒๕๖๑-๑๕/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัย โคราช
o๙/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลฮิปฮอปนานาขาติ เค-แบทเทิล ๒o๑๘ (K-Battle International HIPHOP Festival ๒o๑๘)
o๗/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลเที่ยวพิมาย แข่งเรือยาวประเพณี
๑๗/o๙/๒๕๖๑

07:30-09:00

โครงการ "ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๑๗/o๙/๒๕๖๑-๒๖/o๙/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๑
๑๕/o๙/๒๕๖๑-๑๖/o๙/๒๕๖๑

10:00-21:00

งานวัฒนธรรมอีสานสัมพันธ์
๑๑/o๙/๒๕๖๑

10:00-12:00

ประชุมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี๒๕๖๒
๒๕/o๘/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

รุกขมรดกใต้ร่มพระบารมี