กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๔/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีบุญบั้งไฟสุรินทร์
๑๑/o๖/๒๕๖๕-๑๒/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

ปั่นแสนสุข เที่ยวสนุก สุขสบาย
๑o/o๖/๒๕๖๕-๑๒/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

งานมหัศจรรย์ ทุเรียนหลง-หลิน เมืองลับแล ประจำปี ๒๕๖๕
๑o/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
o๙/o๖/๒๕๖๕-๑๕/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕
o๙/o๖/๒๕๖๕-๑๘/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

เดิน วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน ๒๕๖๕
o๙/o๖/๒๕๖๕-๑๕/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕
o๖/o๖/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
๒๘/o๕/๒๕๖๕-๒๙/o๕/๒๕๖๕

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลดนตรี “อ่าวนาง บีช มิวสิค เฟสติวัล” จังหวัดกระบี่