กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๘/๑๑/๒๕๖๔-๒๑/๑๑/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

การจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
๒๑/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้
๑๔/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี ๒๕๖๔
๒๑/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
๑๙/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีสืบสานตำนานสาวบ้านแต้
๑๙/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานบุญกระธูป ออกพรรษา อ.หนองบัวแดง
๑๙/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น)
๑๙/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าว
๑๙/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานมหัศจรรย์ตีคลีไฟ จังหวัดชัยภูมิ