กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๑๙/o๒/๒๕๖๒

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนฯ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
o๖/o๒/๒๕๖๒-o๗/o๒/๒๕๖๒

09:00-00:00

วิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง
๒๕/o๑/๒๕๖๒

09:00-09:00

วิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง
๒๓/o๑/๒๕๖๒

08:30-08:30

ร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน
๒๑/o๑/๒๕๖๒

09:00-09:00

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมถวายความรู้พระสงฆ์
๑๘/o๑/๒๕๖๒

18:00-21:00

งาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒”
๑๑/o๑/๒๕๖๒

17:00-21:00

ร่วมเป็นเกียรติงาน Chrismas Family Night ๒o๑๘
๓๑/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย)
๓๑/๑๒/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย จังหวัดอ่างทอง