กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๒๑/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้
๑๔/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี ๒๕๖๔
๒๑/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
๑๓/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์
o๖/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากข้าวหม้อ
๒๑/o๘/๒๕๖๔-๒๓/o๘/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีบุญเดือน ๑๐ บุญข้าวสาก จังหวัดมหาสารคาม
o๑/o๘/๒๕๖๔-๓๑/o๘/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
๒๕/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ
o๑/o๗/๒๕๖๔-๓๑/o๗/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลอาหารอร่อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา