กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ประเพณีทำบุญกิ๋นสลาก เป็นประเพณีที่ชาวภาคเหนือ ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาแต่ครั้งโบราณกาล ตรงกับการทำบุญสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง และประเพณี "ทิ้งกระจาด" ของชาวจีน ประเพณีดังกล่าวได้รับการเรียกขานแตก ต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น "ตานก๋วยสลาก" "กิ๋นข้าวสลาก" หรือ "ตานสลาก" สำหรับจังหวัดแพร่ เรียกว่า "กิ๋นสลาก" ระยะเวลา การจัดงาน โดยปกติตามประเพณีนิยมมักจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ เดือน 10 ใต้ (ภาคเหนือนับเวลาเร็วกว่าภาค กลางไป 2 เดือน) ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 12 ใต้ (เดือนเกี๋ยง คือ เดือนอ้ายหรือเดือนที่ 1) คือภายในเวลา 45 วัน สถานที่จัด วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขที่ 16 ถนน เจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สถานที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง นาย phrae admin
วัน/เวลาเริ่มต้น ๒๑/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๒๑/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/wattanatumphrae


แชร์