กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี 2564
14 ตุลาคม 2564 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)
ณ วัดคลองครุ หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานที่ ณ วัดคลองครุ หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๔/๑o/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๔/๑o/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์