กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้

21 ตุลาคม 2564

(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี)
ณ วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว

สถานที่ ณ วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๒๑/๑o/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๒๑/๑o/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์