กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องตำนานเรียกขานว่าเป็นดินแดนสาวบ้านแต้ขี่จักรยาน จนมีการถูกนำไปใช้แต่งเป็นบทเพลงสะท้องวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้ ที่มีสาวงาม และมีประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในการแต่งกายสวยงามสวมผ้าไทยพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและไปไหนมาไหนจะใช้จักรยานขับขี่เดินทางไปทั่วเกิดขึ้น จนกระทั่งราวปี ๒๔๙๙ ๒๕๐๒ มีนักแต่งเพลงชื่อธรรมนูญ แสงรังสี ได้แต่งเพลงสาวบ้านแต้เพื่อสะท้อนชีวิตของชาวบ้านคนหนุ่มสาวที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เกิดขึ้น จนโด่งดังไปทั่วประเทศในสมัยกว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน และเริ่มเห็นความสำคัญต่อเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตนเอง เกิดขึ้น จึงจัดการสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ขี่จักรยานมาจนปัจจุบัน ด้วยตามที่เนื้อเพลงระบุ พ.ศ. ๒๔๙๙ วันที่ ๕ กันยายน ที่สะท้อนตำนานจุดเริ่มต้นบทเพลง สาวบ้านแต้ขี่จักรยาน ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการแต่งกายผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมายาวนานหลายชั่วคน ร่วมกันเดินรณรงค์ขี่จักรยานแห่ไปทั่วอำเภอ พร้อมเปิดเพลงสาวบ้านแต้ ที่ยังช่วยสร้างความ  สนุนสนาน สานความสามัคคีอันดีต่อกันของคนในแต่ละชุมชนเป็นประจำทุกปีที่สืบทอดต่อกันมา

สถานที่ หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์