กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งานบุญจุลกฐิน (กฐินแล่น)

ตุลาคม พฤศจิกายน ของทุกปี

รายละเอียดงาน

เป็นงานใหญ่ที่ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวและต้องใช้ความสามัคคีกันทุกคนจึงจะสำเร็จได้ ซึ่งมีความเป็นมา ถึงพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีพระอรหันต์รูปหนึ่งยังไม่ได้รับกฐินเลย เหล่า เทวดา ทุกหมู่เหล่าเกิดความศัทธาจึง ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันถักทอผ้าถวายให้เสร็จเพียงวันเดียว เกิดขึ้นเป็นต้นมาของงานบุญจุลกฐิน

สถานที่ วัดเขต บ้านลาดวังม่วง ม. ๑๕ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์