กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งานมหัศจรรย์ตีคลีไฟ จังหวัดชัยภูมิ 
 
ธันวาคม ของทุกปี (ช่วงหลังออกพรรษา)

รายละเอียดงาน

ตำนานตีคลีไฟ ที่มีตำนานการละเล่นในช่วงเกี่ยวข้าวก่อนอาบน้ำในคลองใกล้บ้านก่อนค่ำ ชาวบ้านนำท่อนต้นนุ่นแห้งใช้เหง้าไม้ไผ่ ที่อยู่ริมห้วยมาตีแข่งกันเล่นเพื่อสร้างความสนุกนาน ลูกไม้นุ่นแห้ง ได้ถูกตีไปตกบนกองไฟ ลูกคลีได้ติดไฟ นำมาตีต่อเห็นประกายไฟกระจายไปกับแรงตี และปลิวไปกับลูกคลีไฟอย่างสวยงามในเวลาพลบค่ำ จึงเป็นที่มาของตีคลีไฟในปัจจุบัน

สถานที่

บริเวณวัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง หมู่ ๑๖ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ บริเวณวัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง หมู่ ๑๖ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์