กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ประเพณีถวายทองเจ้าพ่อพญาแลและงานมะขามหวานภักดีชุมพล

ธันวาคม

รายละเอียดงาน

ในงานมีพิธีถวายทองเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอภักดีชุมพลปฏิบัติสืบทอดกันเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพเชื่อถือและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก และมีมะขามหวานชัยภูมิ  พันธุ์ศรีภักดี เป็นมะขามที่มีรสชาติหวาน นุ่ม เนื้อเหนียว เนื้อหนา รสเหมือนน้ำผึ้ง ใครได้ ทานแล้วติดใจทุกคน ลักษณะของฝัก โค้งประมาณ๔๕ องศามีความยาวประมาณ ๑๕-๑๘ เซนติเมตร ขนาดของฝักใหญ่น้ำหนักประมาณ ๘-๒๐ ฝัก/กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บ้านซับประสิทธิ์ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  โดยนายอเนก ผลสูงเนิน เกษตรกรบ้านเลขที่ 20/1 หมู 7  เป็นผู้ค้นพบ และได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว  หมายเลขโทรศัพท์  0817184351 ,0807231825

สถานที่

หน้าที่ว่าการ  อำเภอภักดีชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ หน้าที่ว่าการ อำเภอภักดีชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์