กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

การจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ "สู่ขวัญบ้าน บายศรีสู่ขวัญ รุ่งเรือง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ" เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งภายในมีกิจกรรม บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รำบวงสรวงเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี ทั้ง ๒๒ อำเภอ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม พิธีทำบุญตักบาตร การจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงวงดนตรี ศิลปิน ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม "ลอยกระทง"

สถานที่ สวนสาธารณะหนองกุดหวาย (บริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้า Big C) ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๘/๑๑/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๒๑/๑๑/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์