เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >> ภาคกลาง >> สระแก้ว
การประเมินผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

วันที่ 21 ก.ย. 2560
นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ##

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวภัทราวรรณ เฉยเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประชุม Video Conference การประเมินผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วส่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑.งานแกะสลักหนังลายทับหลังปราสาทเขาโล้น ของนายสานิต จันสงวน ของชุมชนคุณธรรมบ้านคลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด ๒.กระบวยตักน้ำลายพญานาค ของนายประหยัด เหล่ามะโอง ชุมชนคุณธรรมบ้านตาหลังพัฒนา อ.วังน้ำเย็น ๓. เสื่อกกย้อมสีธรรมชาติ ลายศิลาแลง ของกลุ่มทอเสื่อกกไหลทอง ของนางแว่น ภูมิเรศสุนทร ชุมชนคุณธรรมบ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม