เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> อำนาจเจริญ
ชุมชนคุณธรรมฯทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสาธิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนคุณธรรมฯ และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ในงานตลาดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 11 ก.พ. 2561

จังหวัดอำนาจเจริญเปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างอัตลักษณ์"ยักษ์คุ"ให้มีสีสัน มีส่วนร่วมกับถนนสายวัฒนธรรมอำนาจเจริญ วันที่ 10 ก.พ.61 บริเวณด้านหน้า ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในการพัฒนาจังหวัด ด้วยหลักการ 3 ดี "คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" และเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และแวะมาเที่ยวชมจังหวัดอำนาจเจริญมากขึ้น ไฮไลท์ของงานในวันนี้คือผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องเพ้นท์หน้ายักษ์คุ ตำนานของอำเภอชานุมาน หรือใส่หน้ากากยักษ์คุ สร้างสีส้นความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

             สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของศิลปินพื้นบ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การประกวดการแต่งกาย เพ้นท์หน้ายักษ์คุ การประกวดร้องเพลงหน้ากาก "ยักษ์คุการจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนคุณธรรมฯ และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ชุมชนคุณธรรมทั้ง 7 อำเภอ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยคุณภาพในราคาถูก

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม