ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

ไฮไลท์


ปฏิทินวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตาแหน่งพนักงานซักรีด จํานวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อรองรับการดําเนินงาน ณ กลุ่มปฏิบัติพิธีการส่วนหน้าและ กลุ่มอํานวยการพิธีการ ... (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จํานว ... (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จํานวน ... (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสําหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ใน ภารกิจการปฏิบัติงานพิธีก ... (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสําหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ใน ภารกิจการปฏิบัติงานพิธีก ... (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทําผลิตภัณฑ์ของขวัญและของที่ระลึกสําหรับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคและคู่สมรสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบบทเพลงเรียบเรียงดนตรีใหม่ (Remix) (๒๔/๑๑/๒๕๖๕)

 • คำสั่ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) (๒๓/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน InfoComm Southeast Asia 2022 (๑๙/๑o/๒๕๖๕)
 • รวมภาพในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "วัฒนคุณาธร" เนื่อ ... (o๔/๑o/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ October Series 2022 (๑๓/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๕ ... (๑๘/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล" (o๑/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหาม ... (๒๗/o๗/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ASEAN Youth Winds Concert การแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงร่วมกับนักดนตรีเยาวชนไทย (๑๘/o๗/๒๕๖๕)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ รายชื่อ (ส่วนภูมิภาค) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ... (๒๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อ (ส่วนกลาง) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สัง ... (๒๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีการศพที ... (๒๑/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีกา ... (๑๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระ ... (o๔/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) และตำแหน่งพนักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของสํานักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนัก ... (o๘/o๗/๒๕๖๕)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม