ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ ราย ประจำป ... (๑๘/o๒/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๑o/o๒/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๙/o๒/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒๙/o๑/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๕/o๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวด ... (๒o/o๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ขาว-ดำ และสี) เพื่อใช้ในสำนักงาน รองรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพร ... (๑๘/o๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (o๖/o๑/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงา ... (o๑/o๒/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (๑๒/๑o/๒๕๖๓)
 • รับสมัคร ประกวดขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง (o๙/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับรถยนต์ (๑๔/o๘/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • โครงการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) (๑๙/o๒/๒๕๖๔)
 • บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสำนักงานปลัด ... (๑o/o๒/๒๕๖๔)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้า ... (๒๘/o๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (จ่าปี่) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ... (๒๗/o๑/๒๕๖๔)
 • แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ... (o๕/o๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารททำงานกระทรวงวัฒนธรรม ด้ว ... (๑๘/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบสานสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิง ... (๑๗/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร ที่ทำการกระทรวงว ... (o๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม