ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกาย ... (๒๕/๑๑/๒๕๖๓)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๒๕/๑๑/๒๕๖๓)
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (๒๓/๑๑/๒๕๖๓)
 • เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดําเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 14 ... (๑๘/๑๑/๒๕๖๓)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (๑๖/๑๑/๒๕๖๓)
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (๑๖/๑๑/๒๕๖๓)
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ... (๑๒/๑๑/๒๕๖๓)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (๑๒/๑o/๒๕๖๓)
 • รับสมัคร ประกวดขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง (o๙/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับรถยนต์ (๑๔/o๘/๒๕๖๓)
 • สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถ ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ ๑ อัตรา (๒๙/o๕/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (๑๕/o๕/๒๕๖๓)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (๒๒/o๔/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (o๒/o๔/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 (๒๕/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และ ตำแหน่งนัก ... (๓๑/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๓/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคลคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติานพิธี (เฉพาะกองพิธีการศพที่ ... (๑o/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และ ตำ ... (๑o/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร ... (o๘/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (๒๖/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (๑๗/o๖/๒๕๖๓)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม