ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น CM315dw จำนวน ๑ เครื่อง (๑๘/o๖/๒๕๖๔)
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) (๑๘/o๖/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้างฯ จำนวน ๑ ราย (๑o/o๖/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (o๙/o๖/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (o๙/o๖/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๘/o๖/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดรัม จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP315dw (o๗/o๖/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โทรศัพท์แบบสายเดี่ยว จำนวน ๓ เครื่อง และโทรศัพท์แบบไร้สาย ... (o๗/o๖/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพ ... (o๗/o๖/๒๕๖๔)
 • เลื่อนกำหนดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงา ... (o๓/o๕/๒๕๖๔)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทา ... (๒๗/o๔/๒๕๖๔)
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเง ... (๒๑/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครการประกวดร้องเพลงไทยสากล ในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (o๗/o๔/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช ... (o๒/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวความคิดผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (๒๖/o๓/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม