ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบห้องประชุมแบบอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) (o๒/๑๒/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๒๙/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ... (๒๙/๑๑/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๒๖/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาพิจารณ์งานจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ ... (๒๖/๑๑/๒๕๖๔)
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย ... (๒๒/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ และอาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (หอศิลป์แห่งชาติ) ปร ... (๑๙/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องทรงเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกอ ... (๑๘/๑๑/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำสื่ออินโฟกราฟิกและแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์) 1 อั ... (๑o/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ ... (๓o/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไ ... (๑๘/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๑๒/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ มหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 : Thailand Biennale Korat 2021 (o๒/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม RUN TALK ONLINE SPECIAL 2021 ในโครงการสื่อสองวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เ ... (๒๗/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒o/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิ ... (๑๙/๑o/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำแอนิเมชั่น “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล (๑๕/๑o/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม