ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๒๕/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๕/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ... (๒๕/o๙/๒๕๖๓)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๒๔/o๙/๒๕๖๓)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (๒๓/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำงบป ... (๒๑/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรม (๑๖/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศผลผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารคัดเลือก ๑๐๐ สุดยอดชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้น ... (๑๖/o๙/๒๕๖๓)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • รับสมัคร ประกวดขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง (o๙/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานขับรถยนต์ (๑๔/o๘/๒๕๖๓)
 • สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถ ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ ๑ อัตรา (๒๙/o๕/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (๑๕/o๕/๒๕๖๓)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (๒๒/o๔/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (o๒/o๔/๒๕๖๓)
 • ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาวัฒนธรรมปฏิบัติการ (o๒/o๔/๒๕๖๓)
 • รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 6 อัตรา (๒๓/o๓/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 (๒๕/o๙/๒๕๖๓)
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และ ตำแหน่งนัก ... (๓๑/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๓/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคลคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติานพิธี (เฉพาะกองพิธีการศพที่ ... (๑o/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และ ตำ ... (๑o/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร ... (o๘/o๗/๒๕๖๓)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (๒๖/o๖/๒๕๖๓)
 • ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (๑๗/o๖/๒๕๖๓)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม