เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
วิดีโอ
ผลงานกระทรวงวัฒนธรรม

ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สรุปการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทั่วไทย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สรุปผลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาฆบูชา 2560 โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ทางวัฒนธรรมระดับโลก
   
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี ณ วัดเนนบุ๊ตสึชู เมืองโกเบ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2560
   
สรุปงานวันสงกรานต์ปี 2559 กระทรวงวัฒนธรรม การรายงานสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ในต่างประเทศด้านวัฒนธรรม 2559
   
ผลงานสำคัญระยะ 2 ปี กระทรวงวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
   
สรุปการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ปี2558 เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร ไทยแท้แท้
   
การหารือการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ณ ประเทศอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อน ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของอาเซียน
   
การดำเนินงานการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 58 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
   

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์