หน้าหลัก >> นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
 
ค้นหา :
 
นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
pic
“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ณ พระที่นั่งทรงธรรม (27 ต.ค. 2560)
pic
พระเมรุมาศและอาคารประกอบ (ศาลาลูกขุน ๑ ) (27 ต.ค. 2560)
pic
ขั้นตอนการก่อสร้าง (ศาลาลูกขุน ๑ ทิศใต้ หลังบน) (27 ต.ค. 2560)
pic
ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ (ศาลาลูกขุน ๑ ทิศใต้ หลังล่าง) (27 ต.ค. 2560)
pic
จิตรกรรมฉากบังเพลิง (ศาลาลูกขุน ๒ ทิศใต้) (27 ต.ค. 2560)
pic
การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ (ศาลาลูกขุน ๒ ทิศเหนือ) (27 ต.ค. 2560)
pic
พระโกศจันทน์ พระโกศทองคำ เครื่องสังเค็ด (ศาลาลูกขุน ๑ ทิศเหนือ) (27 ต.ค. 2560)
pic
นิทรรศการสัมผัส ณ ทับเกษตร (หลังพลับพลายก) (27 ต.ค. 2560)
pic
อธิบายองค์ประกอบพระเมรุมาศ (27 ต.ค. 2560)
pic
เล่าเรื่องโครงการพระราชดำริ (27 ต.ค. 2560)
pic
ซ่าง (16 ต.ค. 2560)
pic
หอเปลื้อง (16 ต.ค. 2560)
pic
พระเมรุมาศ 9 ยอด (16 ต.ค. 2560)
pic
พระจิตกาธานคืออะไร..และอยู่ส่วนไหนในพระเมรุมาศ? (16 ต.ค. 2560)
1

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2560 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชม