กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑o/๒๕๖๔

ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ตอน หลอมรวมใจสามัคคี