logo
สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (14/07/2017 10:59:58)
วัดพระธาตุลำปางหลวง (14/07/2017 10:51:26)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (14/07/2017 10:50:31)
วัดศรีชุม (14/07/2017 10:49:32)
วัดศรีรองเมือง (14/07/2017 10:31:53)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> ภาคอีสาน >> นครราชสีมา
อุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 มี.ค. 2559

เนื้อหา ประวัติ/ ความเป็นมา/ ความสำคัญ
          วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง โดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ 500เมตรวัดนี้ตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสู่แม่น้ำมูล ตามบันทึกท้าวสุรนารี กับท่านปลัดสามีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370
          จุดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516เป็นอุโบสถที่สร้างแบบศิลปไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภาโต้คลื่นใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่นผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูนภาพเล่าเรื่องเวชสันดรชาดก (13กัณฑ์) ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนครสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงถวายพระนามว่า "พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาลศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์” หน้าประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมาสัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปเป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี เดินทางอย่างไร : โดยรถยนต์
          จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปตามถนนชุมพล ซึ่งเป็นถนนรอบเมือง เส้นที่จะไปบุรีรัมย์ ตรงไปจนถึงหัวโค้งจะพบกับทางเข้าวัดด้านซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปประมาณ 500 เมตร โดยรถประจำทาง -
pic
pic
pic
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล: 
webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ กลับขึ้นข้างบน