ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข่าวฝึกอบรม 
  11/08/2563 จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ ๑๒
  06/08/2563 วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  31/07/2563 กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
  30/07/2563 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  29/07/2563 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
05/04/2562 เส้นทางท่องเที่ยว ชมป่าชมเขา เยือนชนเผ่า งามอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
05/04/2562 เส้นทางท่องเที่ยวเยือนเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์ ธรรมชาติบำบัด
05/04/2562 เส้นทางท่องเที่ยว กินลม ชมทุ่ง รับอรุณแสงธรรม
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ 
29/07/2563 ใบสมัค ร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สายน้ำฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง"
22/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
10/07/2563 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
25/06/2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
12/06/2563 ผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
08/05/2563 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
02/04/2563 การประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
26/02/2563 การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปี ๒๕๖๓
24/02/2563 รายงานผลการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31/01/2563 รายละเอียดคุณ​สมบัติ, เอกสารประกอบการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์