ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข่าวฝึกอบรม 
  27/07/2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  25/07/2564 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔
  23/07/2564 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๔
  22/07/2564 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
  22/07/2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
24/03/2564 ประเพณีบุญข้าวสาก
24/03/2564 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
24/03/2564 ประเพณีบุญผะเหวด
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ 
08/07/2564 คู่มือและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณฯ ๒๕๖๔
07/07/2564 รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
08/06/2564 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
04/06/2564 ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “รวมน้ำใจคนไทย " สู้ภัยโควิด-๑๙” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
06/05/2564 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
27/04/2564 การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
22/04/2564 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดิโอ "อุบลบ้านฉัน"
08/04/2564 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม
01/04/2564 ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสภาสมัควัฒนธรรม (อสว.) ประจำ จังหวัดอุบลราชธานี
24/03/2564 หลักเกณฑ์การประกวด(สตริง) ๒๕๖๔
     
 
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม jqk44
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์