ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข่าวฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) ผลิตภัณฑ์ ICHAMP 
  29/06/2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
  29/06/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
  28/06/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร
  21/06/2565 การประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
  20/06/2565 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพระราชทาน ครั้งที่ ๒
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม 
12/05/2565 จุลกฐิน
25/01/2565 ตำนานนกหัสดีลิงค์
19/01/2565 ฮีต ๑๒ คอง ๑๔
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ 
22/02/2565 กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ " เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม
24/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดหลักเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
14/01/2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี ๒๕๖๕
13/12/2564 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
01/12/2564 เอกสารประกวดเรียงความและบทกลอน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
15/11/2564 กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี ๒๕๖๕
09/11/2564 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๕
05/11/2564 ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ทีม ๕ คน
05/11/2564 ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
04/11/2564 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
     
 
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์