เกี่ยวกับสำนักงาน >> ข้อมูลวัฒนธรรมอำเภอ
อำเภอกุมภวาปี

วันที่ 1 ก.พ. 2559
 
 
คำขวัญประจำอำเภอกุมภวาปี
 
กุมภวาปี เมืองน้ำตาล อุทยานวานร ดอนแก้วพุทธสถาน
หนองหานสายธารแห่งชีวิต ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง
 
-----------------------------------
 
 
นางสาวชลดา  พิทักษ์สฤษดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอกุมภวาปี
 
 
 
แผนการปฏิบัติการวัฒนธรรม 
 
แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอกุมภวาปี
 
 
 

ประเพณีสำคัญประจำอำเภอ 

       -งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

         จัดแข่งขันในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี ณ ลำน้ำปาว บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าปู่ย่า ตำบลกุมภวาปี  ซึ่งชาวอำเภอกุมภวาปีภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยจารึกถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือรุ่นใหญ่ และ เรือรุ่นเล็กทั่วไป
 
    -ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว และ สงกรานต์ย้อนยุคเมืองเก่า
 
                  
    ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว               งานสงกรานต์ วัดจอมศรี บ้านน้ำฆ้อง
   
 
วัดศรีนคราราม  บ้านดงเมือง  ตำบลกุมภวาปี
 

รายงานปฏิบัติการประจำเดือน
- เดือนตุลาคม
- เดือนพฤศจิกายน
- เดือนธันวาคม
- เดือนมกราคม
- เดือนกุมภาพันธ์
- เดือนมีนาคม
- เดือนเมษายน
- เดือนพฤษภาคม
- เดือนมิถุนายน
- เดือนกรกฎาคม
- เดือนสิงหาคม
- เดือนกันยายน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔ (หลังใหม่) ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง

อ.เมือง  จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒, ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๓๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม