ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”
  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภยสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัล ในรูปแบบคลิปวีดีโอ”
  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวนัส ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและกล่าวพิธีปิด กิจกรรมเส้นสายบนลายผ้า
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางสาวลิปิกิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเส้นสายบนลายผ้า
  นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม" ครั้งที่ 2
  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม"
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  ถือศิลกินเจศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้
ประเพณีกวนอาซูรอ
  เทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด VDO องค์ความรู้ หนังสั้น 
  ยาลอ เมืองเก่ายะลา
  ศาลหลักเมือง
  ประวัติจังหวัดยะลา
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
เลขที่ ๓๗ ศาลากลาง (ส่วนขยาย)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๐ ๓๕๑๑, ๐ ๗๓๒๑ ๓๙๑๖
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์