ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร "ชุมชนบ้านบาละ" จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวอัมพร แท่นสะอาด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
  ต้อนรับนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดยะลา โดยลงเยี่ยมพื้นที่ชุมขนคุณธรรมบ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ต้อนรับท่านสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  ถือศิลกินเจศาลเจ้าแม่ฮุดโจ้
ประเพณีกวนอาซูรอ
  เทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ
     

มัลติมีเดีย
ข้อมูลเผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลด VDO องค์ความรู้ หนังสั้น 
  ยาลอ เมืองเก่ายะลา
  ศาลหลักเมือง
  ประวัติจังหวัดยะลา
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
เลขที่ ๓๗ ศาลากลาง (ส่วนขยาย)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๐ ๓๕๑๑, ๐ ๗๓๒๑ ๓๙๑๖
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์