องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
จ.ยโสธร โดย สวจ.ยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ในงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร โดยมี ท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 12 พ.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม