ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชุมชนคุณธรรมวัดเหล่าน้อย ส่งต่อกำลังใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนคุณธรรมวัดเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม