ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิธรรมสถิต อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร ณ วัดโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

วันที่ 20 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม