ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดประพันธ์เพลง ในโอกาสการจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 20 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม