ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. พระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยโสธร มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทุ่งแต้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ ชุมชนคุณธรรมวัดบูรพา

วันที่ 28 พ.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม