ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น. สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เท่ สมาร์ท ไร้พุง" ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอัมพวัน

วันที่ 14 ก.ค. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม