องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปโบราณ เมื่อครั้งหลวงตาพวงท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากมาย ต่อมาเมื่อท่านได้มรณภาพลงลูกศิษย์จึงรวมตัวกันก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาสักการะท่าน ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุหลายร้อยปี คือ พระสุก พระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ชนิดสำริด ขนาดตักกว้าง ๙๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๑๗๐ เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดยโสธร ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และจัดแสดงอัฐบริขารของพระเทพสังวรญาณ พิพิธภัณฑ์เป็นรูปทรงเจดีย์ จตุรมุข มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและแปลกตาในรอบ ๆ บริเวณของพิพิธภัณฑ์


คำสำคัญ
หลวงตาพวงสุขินทริโย พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ
หมวดหมู่
พิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย) วัดศรีธรรมาราม
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม