องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้หอไตรประวัติศาสตร์ (วัดสระไตรนุรักษ์)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ชาวลาวหนีภัยสงครามข้ามแม่น้ำโขงมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติและคัมภีร์ต่างๆ และได้ทำการสร้างวัด ขุดสระน้ำและสร้างหอไตรไว้กลางน้ำสำหรับเก็บพระคัมภีร์ มีลักษณะเป็นหอไตรกลางน้ำ ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร ตั้งอยู่บนเสาไม้กลมจำนวน ๓๐ ต้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในแบ่งเป็นส่วนห้องเก็บคัมภีร์ และส่วนระเบียงโดยรอบ ห้องเก็บคัมภีร์เป็นห้องทึบ ตั้งบนฐานบัวสูง เหนือฐานบัวประดับกระจกสี่เหลี่ยมเป็นระยะๆ มีประตูในตอนกลางด้านหน้า บานประตูเป็นไม้แกะสลักลวดลายพันธ์พฤกษา ผนังระเบียงตีไม้ระแนงทแยงเป็นรูปก้างปลา โครงสร้างอาคารใช้เสาไม้รับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาทรงปั้นหยา ที่ซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปในตอนกลาง ๓ ชั้น โดยชั้นล่างเป็นทรงปั้นหยา เหนือขึ้นไปอีก ๒ ชั้น เป็นทรงจั่วประดับโหง่ ใบระกา และหางหงส์ หน้าบันและคอสองประดับกระจกรูปทรงเรขาคณิต สันหลังคามีช่อฟ้า มุงด้วยแป้นเกล็ด ด้านหน้าหอไตรมีสะพานไม้มุงหลังคาจั่วเชื่อมจากฝั่ง ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หอไตรประวัติศาสตร์ วัดสระไตรนุรักษ์


คำสำคัญ
วัดสระไตรนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้หอไตรประวัติศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสนาและความเชื่อ สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม เอกสารหนังสือ

สถานที่ตั้ง
วัดสระไตรนุรักษ์
ตำบล นาเวียง อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง นางสาววราลักษณ์ ไศลบาท
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045715137pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม